Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GOTD VT-19

Skapad 2019-01-14 02:38 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3) Matematik Teknik Bild
Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt".

Innehåll

Syfte - Förankring i kursplanen LGR11

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former."

Konkretisering av mål

GOTD-lektionerna varierar stort när det gäller ämne. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer, vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss samt platser i världen.

Arbetssätt

Dagen innan varje GOTD-lektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut vad kommande GOTD handlar om. Denna ledtråd har eleven som läxa att försöka lista ut. Det är viktigt att var och en håller svaret för sig själv och inte avslöjar det för någon annan. Att alla får samma chans att tänka och klura i lugn och ro är en viktig del i ledtrådsbiten.

Under GOTD-lektionen berättar jag med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna antecknar rubrik, ledtråd, datum och skriver minnesanteckningar i sin GOTD-bok.

Eleverna har den stående läxan att varje gång berätta om GOTD-lektionen hemma för repetition och för att befästa sina kunskaper.

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: