Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4, v 3 - 7, vt 2019

Skapad 2019-01-14 06:28 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 5 Matematik
I kapitel 4 ska du jobba med textuppgifter och lära dig olika problemlösningsstrategier. Du ska också arbeta med decimaltal, multiplikation, och division med 10, 100, 1000. Du ska repetera mätning och enheter av längd, volym och massa.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Du ska kunna:

1. Hämta fakta ur text och tabell.

2. Problemlösningsstrategier, till exempel lös en enklare uppgift först, rita och lös, uteslutning, börja bakifrån.

3. Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

4. Mätning, enheter - längd, volym, massa, mätning i vardagen.

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Genomgångar, läxor, arbete enskilt och i grupper, träna med hjälp av digitala hjälpmedel.

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Prov, arbete med whiteboards, de blåa/röda sidorna.

4. Övrigt - till exempel länkar, bilder och så vidare

Problemlösningsstrategier:

https://www.kimsmatematik.com/strategier-foumlr-matematisk-problemloumlsning.html

https://www.kimsmatematik.com/matematisk-formulering-av-fraringgestaumlllningar.html

Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

http://www.matteva.fi/huvudrakning/raknamed10.html

Längd, massa, volym:

http://www.rasmus.is/SV/T/m/stm04mn.htm

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/409-enhetsomvandling.html

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: