Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 3, Bäcken, 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-01-14 07:48 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Vecka 3 Bäcken, 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Johanna, Carina, Mikaela

Vecka: 3

Mål- och kunskapsområde: Normer och värdegrunden

Nyfikenhetsfråga: 

 

Barnets gör:

Utforskar det nya materialet på avdelningen, packa väska, hälla ut. ”Min min”, träna på att dela med sig, sortera, göra välkommen för nästa. UR Ugglan och kompisproblemet - mer riktade till äldre barn

     

Pedagogerna tänker:

komma ihåg att utmana de äldre barnen. Stort glapp i åldrarna. Samarbete med Torget, de äldre lär de yngre, är förebilder och ledare. Hur delar vi grupperna så att det gynnar alla barn, yngre barnen sover efter lunch - då blir det större fokus på de äldre barnen som är vaken. 

     

Analys/sammanställning lärande:

Vi tränar på att sortera mycket just nu, för att göra välkommen till nästa, träna på att samarbeta. Vi bjuder in de äldre barnen som har flyttat till Torget för att lära av varandra. De äldre barnen är fantastiska medlekare. 

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Måndagar planeringsdag - en pedagog planerar en aktivitet utomhus

Tisdagar 

lära känna varandra - namnsånger, samla alla barn för att låta barnen lära känna varandra och se vilka som är i gruppen nu

kompisproblemet - UR-programmet med de äldre, säga förlåt, dela med sig. Läsa boken med de yngre. Hur jobbar vi vidare med det efter programmet, hur får vi träna det? Pedagogerna spelar teater - barnen får lösa problemet. 

 

     

Övrigt?

Bockarna bruse - hur väver vi in de i kompisproblemet? Den stora bocken hjälper de mindre.

Bockarna från ”påsen” kan spela teater

hur syns det i Bäckens hall att vi arbetar med bockarna bruse? Bäckens image 

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: