Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1

Skapad 2019-01-14 07:48 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Psykologi
Psykologin är läran om människans beteende. Syftet är att beskriva, förklara, förutsäga och förstå människans beteende. Inom psykologi studeras vitt skilda aspekter av våra beteenden, känslor och tänkande.

Innehåll

 

 

Centralt innehåll

 

 

 

·      Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

·      Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

 

·      Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

 

·      Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

 

·      Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

 

·      Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

 

 

Kurslitteratur:

 

Cronlund. K. (2010).  Lev i tiden. Sanoma utbildning

Cronlund. K. Bernerson. G (2017).

Mänskligt -Psykologi 1 och 2a

 

Uppgifter

  • Uppgift 1 - Olika psykologiska perspektiv

  • Uppgift 2 – Socialpsykologi

  • Uppgift 3 - Kriser

  • Uppgift 4 – Olika psykologiska perspektiv och helhetssyn

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: