Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap år 8 Vt 19

Skapad 2019-01-14 08:23 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Under våren så kommer vi att arbeta med området miljö, du kommer att får lära dig om transporter, när producerat, hållbar utveckling kopplat till våra livsmedel och ditt hem.

Innehåll

Tidsperiod

Våren 2019

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se nedan

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer att bedömas utifrån ditt arbete under lektionerna, när du deltar i diskussioner och din egna planering av en måltid kopplat till hälsa, miljö och ekonomi. Där får du möjlighet att visa din kunskaper inom området.

Under andra halvan av terminen så kommer vi att arbeta med livsmedel och hur de produceras.

Vid den praktiska delen, så bedöms du hur du följer instruktioner genom muntlig genomgång, samt läsning av recept.

Under terminen så kommer du att planera en maträtter där du skriftlig skall förklara de olika livsmedel du väljer, jag kommer att ge respons på dessa för att hjälpa dig att nå högre kunskapskrav. 

 

För kunskapskrav se bedömningsmatris

 

Så här kommer vi att arbeta:

Varannan lektion så kommer vi att ha teori, då skall du ha med dig material till detta, dator, penna, sudd, bok finns i klassrummet.

Varannan lektion så tillagar vi olika maträtter och pratar om livsmedel och vart de kommer ifrån och hur de produceras.

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: