Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Sagor

Skapad 2019-01-14 08:24 i Testskolan Öckerö Öckerö
Delaktighet och inflytande
Grundskola F – 3
Eleverna ska, i tvärgrupper, framföra varsin klassisk folksaga, i bokform, drama, serie, bygga miljö, film eller på annat valfritt sätt.

Innehåll

Mall

Pedagogisk planering för fritidshemmet

Datum: _______22/1-2019__

 

Område: SAGOTEMA Brattebergs fritids

 

MÅL?

Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha utvecklat/lärt sig? Att de ska ha bekantat sig med några klassiska folksagor. Att de tränar sig i att samarbeta. Att får större kännedom om elever de vanligtvis inte är tillsammans med. Att de får använda fantasi, kreativitet, problemlösning. Att de får ta ansvar och ha ett stort inflytande över sitt arbete och skapande.

 

 

VARFÖR?

Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11 och/eller i andra styrdokument?Samtala om texter och innehåll och dess budskap. Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. Att använda olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. IKT. Elevers inflytande och ansvar.

 

 

VAD?

Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde eller något från kursplaner: SV; Kännedom om klassisk litteratur. MA; Problemlösning, bygga och konstruera. Bild; Drama; Använda olika uttrycksformer för sitt skapande. 

 

 

HUR?

Arbetssätt/metod: Eleverna får vid första tillfället höra en saga. Därefter ska de gemensamt ta beslut om hur de ska återberätta denna saga för någon som aldrig hört/ sett/ upplevt den. Detta kan ske genom olika uttrycksformer t.ex. drama, film, ljudsaga, byggande av miljö, skriva bok, serietidning eller valfritt framförande. Tre tillfällen har de på sig.

 

 

DOKUMENTATION

På vilket sätt? Vad vill vi visa? Vi dokumenterar via media, böcker, serier m.m.

 

 

UTVÄRDERING

Vem, vad och hur?

 

 

NÄR?

Tidsplanering, utvärdering och reflektion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: