Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-01-14 08:39 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 – 6
Vi ska arbeta med den tidsperiod i Sveriges historia som kallas för Stormaktstiden.

Innehåll

Planering Stormaktstiden

 

Det här är ett stort kapitel i historia och det kommer krävas mycket arbete av oss alla för vi har inte så lång tid på oss att gå igenom det.

 

Varje vecka (på tisdagar) kommer jag att ha genomgång av veckans avsnitt samt att vi tillsammans ser ett avsnitt i en filmserie som behandlar kapitlet. Till varje vecka kommer du att få så kallade instuderingsfrågor. Det kommer att finnas tillfällen under veckan (tex. arbetspass) där du kan arbeta med dessa men det kommer säkert krävas att du tar hem och färdigställer uppgifterna. Se det som att du varje vecka har läxa i historia som skall vara klar till fredagen. Som du sett på provschemat kommer vi att ha ett prov v. 8 så försök att hänga med från början så har du goda förutsättningar att klara provet.

 

OBS! På varje avsnitt finns en sista frågeställning. Den är lite större och av en  mer utvecklande karaktär. Den frågan är tänkt för dig som vill sikta lite högre i betygen, det är med en sådan fråga du tränar på att analysera, jämföra och visar att du kan använda dig av de faktakunskaper du har tillägnat dig. Det finns inget tvång på att göra dem men gör ett ärligt försök att prova åtminstone en eller ett par av dem.

 

Filmerna vi kommer att titta på finns på SLI och du får naturligtvis titta på dem hemma om du skulle vara sjuk eller om du vill repetera.

 

V.3 Introduktion och avsnitt Gustav II Adolf s. 140 - 143 och 148 - 149

SLI: Stormaktstiden - Gustav II Adolf En stormakt föds

V.4 Ett nytt Sverige s. 144 - 145 och 160 - 161

Genomgång av frågorna, “rätta dem”.

V.5 Vasaskeppet s. 146 - 147, Drottning Kristina s. 150 - 153

SLI: Stormaktstiden - Drottning Kristina - en stormakt går mot fred

V.6 Karl X och Karl XI s. 154 - 157 och Kyrkan och Häxprocesser s. 158 - 159

SLI:Stormaktstiden - Karl X Gustav och Karl XI - en stormakt i krig

Genomgång av frågorna, “rätta dem”.

 

V.7 L O V

V.8 Karl XII s. 162 - 165 (Ej med på provet)

Prov: Fredag 22/2VÄLKOMMEN TILL STORMAKTSTIDEN!

Anna

 

Ur Lgr 11 Centralt innehåll, historia årskurs 4 - 6

 

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700

• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av

handelsvaror, språk och kultur.

• Den svenska statens framväxt och organisation.

• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika

människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det

svenska riket.

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om lik-

heter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Hur historia används och historiska begrepp

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan

avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer

och gränser.

• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII

och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under

skilda tider.

• Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens,

källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

• Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika

syn på deras betydelser.

 

Syfte med arbetsområdet:

Genom arbetet med stormaktstiden:

  • Kommer du att utveckla dina kunskaper om denna tids samhälle, kultur och levnadsförhållanden.

  • Kommer du  att få utveckla dina förmågor att tänka och att resonera om orsak och konsekvens.

  • Kommer du att lära dig att se förändringar, samband och likheter såväl som skillnader.

  • Kommer du att få ta del av historiska källor och lära dig flera historiska begrepp.

 

Matriser

Matris Historia

Rubrik 1

-
Ännu ej påbörjat område
1
Ännu ej i nivå
2
3
4
Baskunskaper
Historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser och personer.
Resonera
Historiskt perspektiv på samhället.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället har förändras. T.ex. vad människor gjort och hur de levt och vilka konsekvenser det har fått.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället har förändras. T.ex. vad människor gjort och hur de levt och vilka konsekvenser det har fått.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt hur samhället har förändras. T.ex. vad människor har gjort och hur de levt och vilka konsekvenser det har fått.
Undersöka
Historiska möten.
Du kan undersöka hur kulturmöten vid in- och utvandring, politik och hur människor levt har förändrats genom historien. Du beskriver på ett enkelt sätt hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur kulturmöten vid in- och utvandring, politik och hur människor levt har förändrats genom historien. Du beskriver på ett utvecklat sätt hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur kulturmöten vid in- och utvandring, politik och hur människor levt har förändrats genom historien. Du beskriver på ett välutvecklat sätt hur olika tidsperioder hänger ihop.
Diskutera
förändringar över tid.
Du kan diskutera t.ex. in- och utvandring, hur förändringar inom politik, hur människor levde eller möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det med enkla exempel.
Du kan diskutera t.ex. in- och utvandring, hur förändringar inom politik, hur människor levde eller möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det med utvecklade exempel.
Du kan diskutera t.ex. in- och utvandring, hur förändringar inom politik, hur människor levde eller möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Analysera
Likheter och skillnader
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp
Historiska begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: