Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Känslor

Skapad 2019-01-14 08:43 i Nyhammars förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun
Förskola
Vi kommer att arbeta med boken "Visa dina känslor" för att vi vill uppmärksamma och prata med barnen om att det finns olika känslor och vad de kan betyda.

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Vi har valt att arbeta med känslor för att uppmärksamma barnen om vilka känslor vi visar för varandra och vad de olika känslorna betyder. Vi pedagoger har också uppmärksammat att en del barn inte vill visa/vågar visa sina känslor när det blir konflikter, eller situationer när ett barn upplevs känna sig obekväm. Vi vill med detta arbete visa och berätta för barnen att det är okej att vi visar alla våra känslor.
Vi tycker också att det ingår i arbetet med hur vi är en bra kompis mot varandra.
Vi har sett att barnen uppmärksammar varandra när någon är ledsen. Barnen kan också lyfta fram olika känslor när vi läser böcker tillsammans.

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vår förhoppning är att barngruppen ska bli tryggare och att barnen kan samtala med varandra och till exempel lösa konflikter tillsammans. Samt att barnen blir medvetna om hur de olika känslorna påverkar oss. Vi hoppas också att vi ska kunna stärka den egna individen i sin personlighet.

I läroplanen Lpfö 2018 står det att "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människor situation. I Lpfö 2018 står det även att "förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar".

Hur gör vi?

Förutsättningar

Vi kommer att använda förmiddagarna till att arbeta med detta och alla barnen kommer att få möjligheten till att vara delaktiga.

Barnens intresse och barnens frågor kommer att få vara med och styra åt vilket håll detta projekt går åt.

Metod

Vi har börjat läsa boken om hur igelkotten upptäcker sina känslor för barnen. Vi har tänkt inspirera barnen genom att vi pedagoger själva är delaktiga och visar hur våra känslor kan se ut. Vi lyssnar på barnen och stället nya frågor till dem som ger dem möjligheten till att utveckla sin egen tanke.
Materialet som vi kommer att använda oss av är boken "Visa dina känslor" samt en app-serie från språkbussen som heter "puffarna". Puffarna finns i  4 olika delar och vi kommer att börja arbeta med del 1 som handlar om känslor -ansikte och kroppen.

Appen har ett tydligt arbetssätt och syfte för hur det ät tänkt att den ska användas och hur barnen ska få ut ett lärande av att arbeta med verktyget puffarna.

Exempel på frågor som kan vara relevanta att ställa är:
- När du blir glad, var känns det i kroppen då?
- Hur kan man se i ansiktet att någon annan person är ledsen?
- Om du är ledsen, vad vill du då att kompisarna skall göra för att du ska bli glad?
- Vad kan man göra om man känner sig rädd?

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera?

Bilder och text.

Vi tittar extra på:
Vad är mest intressant för barnen.
Vilka lärprocesser är barnen 
inne i och vad är det barnen försöker förstå.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: