Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systerreligionerna-kristendom, islam och judendom

Skapad 2019-01-14 08:51 i Korsavadsskolan 7-9 Simrishamn
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Vi kommer att jämföra de tre stora religionerna kristendomen, islam och judendomen. Det finns en hel del likheter men också skillnader givetvis.

Innehåll

Tillsammans har vi genomgångar om de tre religionerna där vi gör jämförelser

Vi ser på olika filmer om kristendom, islam och judendom

Vi diskuterar och berättar för varandra om det finns olika religioner i klassen

Vi har någon form av redovisning av eleverna om de olika högtiderna, giftermål-dop-begravning i de tre religionerna

---------------------

 

Prov

Begrepprov enligt mall som eleven gjort

Skrivuppgift: Förlåtelse

 

                    Jämföra de tre religionerna

 

--------------------------

Efter genomgången kurs ska du ha kännedom och förståelse för de tre religionerna. Du ska också kunna analysera, diskutera och ha synpunkter på vad kristendomen, islam och judendomen står för.

 

             

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: