Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2019-01-14 09:24 i Danmarks skola Uppsala
Romanprojekt "Den magiska dörren" - 9 kapitel med tydliga anvisningar, enligt Josef Sahlins lärarhandledning från josefsahlin.se
Grundskola 3 Svenska
I nio kapitel ska du få skapa en berättelse om en alldeles vanlig skola med alldeles vanliga elever, en magisk dörr och en okänd, främmande värld.

Innehåll

Syfte med undervisningen

I denna större skrivuppgift kommer du att få skriva som en författare. Du kommer att få tydliga instruktioner för varje kapitel och hjälp med att använda ett språk som passar när du skriver en roman. 

I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler.

Det här ska vi göra

 • Skriva en roman i nio kapitel, med både text och bild,
 • Följa de instruktioner som finns till varje kapitel,
 • I samband med instruktionerna samtala om vad som är viktigt att tänka på när det gäller meningsbyggnad, skiljetecken och stavningsregler,
 • Ta emot respons på texten, och med hjälp av responsen förtydliga berättelsen.

Det här ska vi bedöma

Hur du

 • använder stor bokstav, punkt, frågetecken,
 • stavar vanliga ord,
 • skapar din text, med röd tråd och tydlig inledning, handling och avslutning,
 • sätter ihop dina texter med passande bilder,
 • ser och kan berätta om dina egna och andras texter,
 • förbättrar dina texter, med hjälp av kamraters eller lärarens stöd/respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Den magiska dörren

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skiljetecken och stavning
 • Sv   3
Jag behöver hjälp för att komma ihåg att använda stor bokstav, punkt, frågetecken. Jag behöver hjälp för att vara säker på hur ord stavas.
Jag kommer ganska ofta ihåg att använda stor bokstav, punkt, frågetecken. Jag känner mig ganska säker på stavningen men chansar ibland.
Jag kommer oftast ihåg att använda stor bokstav, punkt, frågetecken. Jag stavar nästan alltid rätt och kan använda ordlista (bok eller på nätet) för att kontrollera när jag är osäker.
Inledning, handling, avslutning
 • Sv   3
Jag behöver hjälp för att få till en tydlig inledning, handling och avslutning på mina kapitel.
Jag behöver ibland hjälp för att få en tydlig inledning, handling och avslutning på mina kapitel.
Jag kan arbeta ganska självständigt och vet nästan alltid hur jag ska skriva för att få en tydlig inledning, handling och avslutning på mina kapitel.
Kombinera text och bild
 • Sv   3
Jag behöver hjälp för att mina bilder ska passa ihop med mina texter.
Jag kan arbeta ganska självständigt för att text och bild ska fungera bra tillsammans.
Jag är helt självständig när jag arbetar med att bild och text ska fungera bra tillsammans.
Ge och ta respons
 • Sv   3
Jag kan med hjälp kontrollera att de viktiga delarna i kapitlet finns med, när jag läser min egen eller andras texter.
Jag kan nästan på egen hand kontrollera vad som finns med och vad som saknas, när jag läser min egen eller andras texter. Jag kan tala om vad som behöver förtydligas/förbättras.
Jag kan på egen hand kontrollera vad som finns med och vad som saknas, när jag läser min egen eller andras texter. Jag kan tala om vad som behöver förtydligas/förbättras. Jag kan förbättra min egen text med hjälp av vad andra har sagt om den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: