👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skridsko / Lek & lärande

Skapad 2019-01-14 09:42 i Lommarskolan Norrtälje
Grundskola F – 9
Skridsko åkning under v. 4 - 6, träna åka, glida, bromsa, balansera (måndagar). Fredagar: lekar, bollar samt redskap motoriska färdigheter.

Innehåll

Måndagar v 4 - 6 skridsko, vi åker skridskor, övar genom olika banor, hjälpmedel samt lekar på isen.

Fredagar: lek & lärande, redskap med rörelse samarbete och motorisk utv.

Matriser

Idrott och hälsa åk 1-3 Lommarskolan

SYFTE

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

RÖRELSE

Motorik
 • Idh  1-3
Grundformer: Du kan springa, hoppa, klättra, krypa, balansera, rulla och åla.
Sammansatta former: Du kan sätta ihop dina rörelser till t ex: x-hopp, indianhopp, kasta och fånga, kullerbytta och hoppa hopprep.
Lekar och spel
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar och kan regler.
Du deltar i alla lekar och spel och kan då följa reglerna och visar på samarbetsförmåga.
Du har en utvecklad samarbetsförmåga och bidrar då till att alla känner sig delaktiga i lek och spel.
Takt och musik
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt i lekar till musik
Du kan anpassa dina rörelser efter rytm och musikstil.
Du deltar i rörelser till musik och kan då följa en ledare eller ett givet dansmönster.
Simma
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar i vatten. Du kan doppa huvudet under vattnet.
Du kan hoppa från kanten, simma 10 meter och hämta ett föremålet på botten där det är grunt.
Du kan simma 50 meter bröstsim (och helst 10 meter ryggsim).

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Samtala
 • Idh  1-3
Du berättar vad du tränat på under lektionen.
Du samtalar och berättar varför det är viktigt att värma upp.
Du samtalar och berättar kring varför det är viktigt att röra sig och hur din hälsa påverkas av fysisk aktivitet.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

Orientering
 • Idh  1-3
Du kan några lägesbegrepp som t ex: över, under, bredvid, bakom och framför
Du kan följa karta över klassrummet/idrottssalen.
Du kan följa kartor över skolgården och hitta kontroller.
Natur- och utemiljö
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar och övningar utomhus.
Du deltar i friluftsaktiviteter som t ex skridskor och längdskidåkning.
Allemansrätten
 • Idh  1-3
Du kan grunderna i allemansrätten.
Säkerhet och hänsyn
 • Idh  1-3
Du lyssnar och följer de regler som lärare och pedagoger ger på lektionen.
Du tar ansvar för skolans redskap och material och använder dessa på rätt sätt.