Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan, nervsystemet och sinnena NOH03C

Skapad 2019-01-14 10:03 i Provskola - grundskolan Alingsås
Detta är planeringen för arbetsområdet som handlar om vårt nervsystem och våra sinnen.
Grundskola 9 Biologi
Vad är det som styr dig? Varför blundar jag om jag blir rädd? Vad är det som händer när man får en stroke? Ja, det finns många frågor. En del av dem kan du förhoppningsvis förklara när vi är klara med området om hjärnan, nervsystemet och sinnena

Innehåll

Arbetsområde:

Varför behöver jag sova på natten och hur ska jag göra för att lära mig så mycket som möjligt? Stämmer ordspråket "I mörkret är alla kattor grå"? Det är sådana här frågor som du kanske kan komma in på när vi jobbar med hur vår hjärna och vårt nervsystem är uppbyggt och fungerar.

Konkreta mål:

Efter att vi tillsammans arbetat oss igenom hur hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen är uppbyggda och hur de fungerar, ska du förbereda dig för att visa att du kan berätta och förklara hur det fungerar. Du får själv välja redovisningssätt: skriftligt prov, muntligt prov eller skriftlig inlämning.

Bedömning:

Jag kommer bedöma hur:

- väl du kan använda den information du hittat för att på något sätt berätta om hur människan styrs av hjärnan och nervsystemet på ett relevant sätt för en tonåring (gäller inlämningsuppgiften)

- goda dina kunskaper om hjärnan, nervsystemet och sinnena är

- hur väl du kan förklara och visa på samband mellan olika organ eller organsystem och använda dig av biologins begrepp

- väl du förklara och visa på samband mellan några biologiska upptäckter och deras betydelse för människan och samhället. Det kan t ex gälla sjukdomar, hur man undviker dem, behandlar dem eller på annat sätt har gjort insatser, där kunskaper om hjärnans och nervsystemets funktioner har lett till betydelse för människan eller samhället.

Undervisning:

Jag kommer till en början att ha genomgångar, visa filmer och presentationer, där jag förklarar hur olika delar av nervsystemet är uppbyggt. Ni kommer att få arbeta med arbetsuppgifter om olika kroppsdelar och söka information i text och bilder, och sedan själv försöka förklara hur det  När vi gått igenom allt, ska ni tillsammans förbereda er för den redovisningsform du själv valt. Hjälp varandra

Som stöd lämnar jag här begrepp som bör finnas med i dina förklaringar:

Hjärnans delar och hur den fungerar
Perifera/centrala nervsystemet
Autonoma/viljestyrda nervsystemet

Nervbanor - var signaler startar, hur de går fram och vart de tar vägen
Motoriska och sensoriska nervbanor
Reflexer
Olika centra i hjärnan
Skador/sjukdomar som påverkar hjärnan och nervsystemet

Synen - kunna förklara hur man ser och vad   
som händer när ljuset når ögat
Ögats delar
Färger
Synproblem och hur de åtgärdas

Hörseln - kunna förklara hur man hör
Örats delar
Hörselproblem och hjälp för dem

Övriga sinnen – kunna förklara
(känsel, smak, lukt)

Biologiska upptäckter som rör hjärnan, nervsystemet eller sinnena och hur de har påverkat människan/samhället.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift Hjärnan, nervsystemet och sinnena

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: