Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B, kapitel 7 bråk

Skapad 2019-01-14 10:04 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 5 Matematik
I detta område i matematik kommer du att få träna på att skriva och jämföra bråk. Du kommer även att få öva att jämföra bråk och decimaltal.

Innehåll

Konkretisering av mål

I detta område kommer du att få möjlighet att öva

 • att jämföra bråk
 • vilka bråk med olika nämnare som är lika stora
 • hur du räknar ut antal med hjälp av bråk
 • hur bråk kan skrivas som decimaltal

Arbetssätt:

 • genomgångar
 • arbete i Matteborgen 5B
 • praktiska övningar
 • problemlösning i grupp övas vid separata tillfällen

 

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, muntligt samt skriftligt, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. 

Området avslutas med en skriftlig diagnos som bedömer din skriftliga matematiska förmåga

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: