Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Responsarbete på text

Skapad 2019-01-14 10:04 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
För att skapa en så bra text som möjligt behövs en läsare som ger sina tankar, åsikter och tips. Sen arbetar skribenten vidare med sin text efter att fått till sig responsen. I responsarbetet kommer du träna dig på att både ge och ta respons.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Responsen är en naturlig följd vid textproduktion; att få någon annans tankar och åsikter kring texten, samt att få förslag på förbättringar. I responsarbetet tränar du dig på att både ge och ta respons samtidigt som du tränar dig på olika texttyper, skrivregler och språkliga drag.

Undervisning – Genomförande och tidsplan.

Responsen sker under eller efter textproduktion.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Dels bedöms responsen du ger på en text, dels hur du arbetar med den respons du fått på din text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska år 9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Responsarbete
Ge respons
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Eleven kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Ta respons
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: