Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering av Blue bot

Skapad 2019-01-14 10:11 i Heby förskola Lönneberga Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Att barnen på ett lekfullt sätt får prova på enkel programmering

Innehåll

Mål

Att barnen  ska få erfarenhet av programmering på ett lekfullt sätt, samt att utveckla arbetet med digital kompetens

Bakgrund

Vi vill introducera enkel programmering i barngruppen med bla hjälp av Blue- bot. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt , matematiskt  och dessutom  ge kännedom om olika begrepp, så som programmera, höger, vänster, framåt, bakåt mm. Och eftersom barnen visar stort intresse  för bygg och konstruktion så vill vi kombinera det med digital kompetens.

 

Arbetssätt/Undervisning. 

- Vi arbetar i mindre grupper ca 4 barn

-Programmmering av Blue - bot. Barnen lär sig höger, vänster, framåt, bakåt, kommunicera med varandra , samt enkel teknik

- Barnen får bygga banor med olika matrerial

-Dokumentera med Ipad , barn och pedagoger

Uppgifter

Genom att programmera Blue- bot, följa rutor på matta. Vi tränar på att lösa problemet att ta Blue- bot till sitt mål.Barnen får lära sig höger, vänster, framåt, bakåt, räkna rutor.De får träna på att kommunicera med varandra, då de får jobba två och två med att bygga banor till Blue- bot och fota varandras banor med IPad.

 

Reflektion/Analys

Vi utvärderar med barnen kring prokjektet. Vad tycker ni? Vad vill i göra nu? Vad tycker ni är roligt/ svårt?

Vi pedagoger utvärderar hur vi ska fortsätta efter barnens visade intresse .

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: