Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Vatten

Skapad 2019-01-14 10:16 i Kattarps förskola Helsingborg
Barnen i gruppen leker med och utforskar vatten.
Förskola
Vi har valt att jobba med projekt Vatten eftersom barnens fascination för vatten har visat sig på många olika sätt. Vi kommer att undersöka vatten på olika sätt, skapa, experimenter och följa barnens utforskande, intresse, tankar och Idéer kring vatten.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.
Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel.

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är bla:

* Experiment 

* Flyta-sjunka

* Vatten i olika former (Fast, flytande, gas, kallt-varmt)

* Skapande

* Musik och rörelse

 

¤ Vi utgår ifrån barnens intressen.

¤ Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån deras nivå under temats gång.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: