Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar turism på kända resmål

Skapad 2019-01-14 10:16 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Reseproduktion och marknadsföring
Du ska göra ett grupparbete om hållbar turism. Du kommer få ett givet känt resmål.

Innehåll

Grupparbete om hållbar turism på kända resmål

Detta moment innehåller:

Introduktion och exempel på hållbar turism på kända resmål.

Grupparbete 3-4 st i varje grupp. Indelning klar.

 

Ni ska göra en planering och lämna in

Ni ska ta fram fakta och kuriosa om hållbar turism på ett känt givet resmål.

Ni ska göra en Power Point på er redovisning och lämna in i förväg.

Power Pointen får sen inte ändras och ni ska redovisning för er egen klass.

Redovisningen ska vara 15 min. Får gärna innehålla fler olika tekniska hjälpmedel.

Alla ska delta.

När alla har redovisat så ska ni enskilt bedöma ert eget arbete och engagemang.

 

Tidsplanering:                   16 h total tid.

Torsdag 10/1 Lek 1           Välkomna tillbaka

                                            Diskussion om vad ni har för certifikat och hur ni arbetat hållbart hos er.

Måndag 14/1 Lek 2           Introduktion till arbetet.

                                            Vi visar hur en redovisning kan gå till genom att visa ett exempel.

                                            Vi delar in er i grupper och delar ut resmål

Torsdag 17/1 Lek 3           Starta med att planera ert arbete.

                                            Vem ska göra vad och när?

                                            Hur ska ni redovisa?

                                            Gör en tidsplan och lämna in.

Måndag 21/1                     Ta reda på fakta och jobba på i grupper och grupprum

Torsdag 24/1                     Jobba på i grupper och grupprum

Måndag 28/1                     Jobba på i grupper, redovisa för AZA/MIG hur ni ligger till.

Torsdag 31/1                     Jobba på

Måndag 4/2                       Jobba på

Torsdag 7/2                       Gör färdigt arbetet och lämna in PP

Torsdag 14/2                     Avsluta och öva på redovisning

Måndag 18/2                     Redovisning 4 grupper

Torsdag 21/2                     Redovisning 2 grupper och utvärdering lämnas in

 

Formativ bedömning under arbetets gång.

Summativ bedömning vid inlämning och redovisning.

Uppgifter

 • Arbetsplanering

 • Hur ligger vi till i halvtid?

 • Power Point inlämning

 • Redovisning för klassen.

 • Enskild bedömning av mitt arbete

 • Gruppuppgift hållbar turism på kända resmål

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning samt kritisk granskning, bearbetning och presentation av materialet.
  Res  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat ekoturismens grundprinciper samt redogör utförligt och nyanserat, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Dessutom beskriver eleven utförligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat hur turismnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.
  Res  A
 • Eleven beskriver utförligt ekoturismens grundprinciper samt redogör utförligt, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. Vidare beskriver eleven utförligt hur turismnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.
  Res  C
 • Eleven beskriver översiktligt ekoturismens grundprinciper samt redogör översiktligt, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. Vidare beskriver eleven översiktligt hur turismnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.
  Res  E
 • Eleven söker, sorterar och granskar med säkerhet information samt värderar den med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven med säkerhet en presentation av informationen och integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
  Res  A
 • Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
  Res  C
 • Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en enkel presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
  Res  E
 • Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
  Res  A
 • Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
  Res  C
 • Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
  Res  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Res  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Res  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Res  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: