Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckarskola

Skapad 2019-01-14 10:17 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Nu är det dags att bli deckarförfattare! Du ska få vara med i Martin Widmarks skrivarskola - fram med förstoringsglaset!
Grundskola 5 Svenska
Nu är det dags att bli deckarförfattare! Du ska få vara med i deckarskola, så på med hatten och fram med förstoringsglaset!

Innehåll

Syfte

skriva en egen deckarberättelse med de typiska karaktärsdrag som kännetecknar genren.

 

Konkretisering av mål

 • Du ska få läsa en deckare skriven för barn och undersöka hur den är uppbyggd (beskrivningar, berättarperspektiv).                          
 • Du ska planera och skriva din egen deckare.                          
 • Du ska skriva person- och miljöbeskrivningar.                          
 • Du ska både ge och få respons på texter du och klassen skriver.
 • Du ska sedan kunna bearbeta din skrivna text utifrån den respons du har fått.
 • Du ska få öva på att använda ett varierat och gestaltande språk.

Arbetssätt

 • Gemensam läsning av Diamantmysteriet av Martin Widmark, diskussion och arbetsuppgifter utifrån denna.
 • Olika typer av skrivövningar, t ex hur man bygger ut meningar, skapar spänning, person- och miljöbeskrivningar.
 • Läsa varandras texter och ge varandra förslag och idéer och sedan omarbeta texter.
 • Skapa bilder, tankekartor och andra hjälpmedel som stöd för skrivande.
 • Skrivövningarna kommer att samlas i din egen deckarhandbok.
 • Din egen deckare kommer skrivas på dator.

Bedömning

Jag bedömer om du kan:

 • Delta i diskussioner.
 • Planera för ditt skrivande med hjälp av bla tankekartor och listor.
 • Skriva en deckare med en röd tråd och enkel handling där du använder enkla gestaltande beskrivningar av bl a personer och miljöer.
 • Strukturera din text med meningar och styckeindelning.
 • Ge respons på kamraters texter.
 • Ta emot respons på dina texter och göra ändringar utifrån den respons som du får.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

Sv
Förmågor du visar i ditt skrivande.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Disposition - planeringa av hur delarna hänger ihop
Din text innehåller en början, en berättelse i mitten och en avslutning.
Det är tydligt att ditt slut och din början hänger ihop, exempelvis genom att man befinner sig på samma tid eller plats.
Du har fokus på slutet i stora delar av texten vilket märks på att många olika ledtrådar leder fram mot textens upplösning.
Val av miljö, brott och huvudpersoner
Texten innehåller miljöbeskrivning, ett brott, en förövare och någon typ av deckare.
Du har valt en miljö, ett brott och en förövare som passar ihop.
Du har valt en miljö, ett brott, en förövare och en deckare som passar väl ihop och bildar en helhet.
Språkbruk och språkdräkt
Ditt språkbruk är relativ korrekt, också när du anger repliker eller dialoger. Du beskriver personer och miljöer.
Ditt språkbruk är i huvudsak korrekt och du tar hjälp av lämpliga anföringsverb. Du har ansatser till gestaltningar.
Ditt språkbruk är korrekt och du använder dig av replikerna och hur de sägs för att förmedla ledtrådar och dina karaktärers personlighet. Din text innehåller gestaltningar.
Respons - och användning av den
Du ger respons till din kamrat och bearbetar din text något med hjälp av den respons du får.
Du ger respons till din kamrat om olika aspekter och väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får.
Du ger återkommande respons till din kamrat om valda aspekter och väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får och den förståelse den ger dig för din egen text och hur den uppfattas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: