Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv år 9: Vinterprataren

Skapad 2019-01-14 10:18 i Kärlekens skola Halmstad
Inom det här arbetsområdet ska du formulera dig och kommunicera i tal, likt sommarpratarna på radion.
Grundskola 9 Svenska
Om konsten att berätta utifrån ett manus.

Innehåll

Lgr 11


I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal
 • anpassa språket efter mottagare, olika syften och sammanhang

Ämnesval

Intressen, smultronställen, minnen, viktiga personer. Välj något som är viktigt för dig och som har utvecklat dig som person på något sätt.

Arbetsgång

Lyssna till modelltexter (elevexempel, sommarpratare)

Göra en tankekarta

Respons

Skriva ett talmanus

Respons

Öva

Inspelning

Dispostition

Inledning – välj ut ett guldkorn till inledningen. Något som är extra roligt eller spännande. Syftet är att få lyssnarna intresserade och leda dem vidare in i det du ska prata om, ditt ämne.

Huvuddel – din berättelse

Avslutning – sammanfatta din berättelse och skicka med lyssnarna en slutsats. Något du upptäckt eller lärt dig av händelserna, ämnet. Avsluta gärna så här: ”Mitt namn är…. Det här var mitt vinterprat. Tack för att ni lyssnade!”

Tänk på

Målet är att vara underhållande. Det betyder inte att ditt prat behöver vara roligt. Du kan fånga lyssnarna genom att vara intressant, spännande eller överraskande. Koncentrera dig på berättelsens guldkorn, poängerna och utveckla dem.

Dramatisera din berättelse. Berätta med inlevelse och bygg upp stämning inför dramatiska höjdpunkter: ”Jag trodde det värsta hade hänt, men jag visste inte vad som väntade!”

Hitta situationer du kan beskriva på ett intressant, målande och underhållande sätt. Ta med detaljer och beskriv hur personer reagerar. Ibland kan man överdriva lite, för större effekt.

Arbeta gärna med retoriska frågor, värdeladdade ord, upprepningar.

Utnyttja rösten genom tempo, betoningar, tonläge, känslor och pauser. Låt gärna ”tystnaden tala”, då något du sagt får sjunka in hos lyssnaren.

Respons

Fångar inledningen intresset?

Finns det en röd tråd genom berättelsen?

Är något svårt att förstå? Behöver något förtydligas?

Är det något som saknas i berättelsen?

Knyter avslutningen ihop pratet på ett bra sätt?

Används retoriska frågor osv? Utnyttjas rösten på ett bra sätt?

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Höstprataren

Har ännu inte nått upp till kunskapskraven.
E
C
A
Innehåll
Innehållet räcker inte riktigt för att i huvudsak kunna fungera som ett bidrag till ett radioprogram för ungdomar.
Du följer instruktionen och talet fungerar i huvudsak som ett bidrag till ett radioprogram för ungdomar.
Du följer instruktionen och talet fungerar relativt väl som ett bidrag till ett radioprogram för ungdomar.
Du följer instruktionen och talet fungerar väl som ett bidrag till ett radioprogram för ungdomar.
Kommunikation
Mottagaren har svårt att höra vad du säger.
Du visar viss anpassning till mottagaren genom att tala tydligt, med lagom volym och tempo. Du visar visst engagemang.
Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att tala tydligt, med lagom volym och tempo. Du försöker på något sätt att använda rösten för att lyfta fram innehållet, till exempel betoningar, pauser. Du presenterar det som sägs på ett intresseväckande eller engagerat sätt.
Du visar god anpassning till mottagaren genom att tala tydligt, med lagom volym och tempo. Du använder medvetet till exempel tempo, betoningar och pauser för att markera eller skapa dramatik i ditt höstprat. Du presenterar det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt. Du får lyssnaren att uppleva till exempel spänning/sorg/humor/igenkänning osv.
Språk
Språket behöver utvecklas och varieras.
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna. Ordvalet är enkelt. .
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna. Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och passar relativt väl för uppgiften.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna. Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för uppgiften. Du arbetar med till exempel värdeladdade ord, retoriska frågor och/eller upprepningar.
Struktur
Den röda tråden saknas. Talet saknar inledning och/eller avslutning.
Talet är i huvudsak sammanhängande och begripligt. Inledningen och avslutningen fungerar i huvudsak i sammanhanget.
Talet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur. En relativt väl fungerande inledning och avslutning. Tex skapar inledningen nyfikenhet och avslutningen markerar tydligt att nu är det slut. Du gör ett försök att skicka med lyssnaren en viktig tanke eller en poäng.
Talet är väl sammanhängande och välstrukturerat. En väl fungerande inledning och avslutning. Tex fängslar inledningen lyssnaren och i avslutningen knyter du elegant ihop ditt tal och skickar med lyssnaren till exempel en poäng, en tanke, en insikt som stannar kvar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: