Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Samhälle

Skapad 2019-01-14 10:27 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är ett samhälle och vad finns i ett sådant? Du ska få vara med och bygga ett samhälle tillsammans med dina klasskamrater.

Innehåll

Följande förmåga är i fokus under arbetsområdet:

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Så här ska vi arbeta

Vi ska:

 • utforska en påhittad stad och bygga upp vårt eget samhälle.
 • prata om vad ett samhälle är och beskriva vad som är viktigt i ett samhälle.
 • ta reda på varför man betalar skatt och vad skattepengarna kan gå till.
 • titta på hur pengar kan cirkulera i ett samhälle.
 • titta på filmer
 • samarbeta i grupp
 • lösa problem i grupp
 • uttrycka vad vi tycker och tänker i olika frågor

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt delta i diskussioner där du uttrycker din åsikt
 • samarbeta, lösa problem och redovisa i grupp med dina klasskamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: