Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen på spansktalande bondgårdar

Skapad 2019-01-14 10:35 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 


Tidsplan:

 

Introduktion

Genom att arbeta med tema "Bondgården" ska eleverna utveckla sina färdigheter i modersmålet.

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Du ska läsa olika typer av texter som handlar om bondgården: 

- instruktioner på hur man ritar djur

- fakta om djuren på bondgården

- sagor om olika djur

- gåtor 

 

Bedömning: eleven ska kunna visa att kunna

- rita olika djur utifrån lästa instruktioner

- motivera svaren som ges till gåtor som handlar om djur

 

 

Förmåga - Skriva

 

Du ska träna att skriva på modersmålet. 

Du ska skriva olika typer av texter: listor, tankekartor, sammanfattningar och fakta texter efter egen förmåga.

Du ska träna att använda stora bokstäver, lämna mellan rum mellan orden, skriva hela meningar, använda punkt i slutet av en mening.

 

Bedömning: du ska kunna skriva på modersmålet (längden av texterna är utifrån egen förmåga).

 

 

Förmåga - Tala

 

Du ska träna att prata på modersmålet. 

Varje lektion ska vi prata om:

- vad vi gjorde under helgen eller/och något intressant som har hänt under veckan (om du vill)

- ett särskilt bondgårdsdjur (vi "byter" djur var tredje vecka): hur det ser ut, var det äter, var hittar man det, var använder man det till, osv.

 

Bedömning: du ska kunna samtala på modersmålet. 

 

 

Förmåga - Kultur

 

När det passar ska vi prata om bondgårdsdjur i spansktalande länder. Detta kommer inte att bedömas denna terminen.

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Matris åk 1 - 6

Ej bedöm denna termin
E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: