Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B, kapitel 8 procent

Skapad 2019-01-14 10:41 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 5 Matematik
I detta område i matematik kommer du att få träna på att skriva tal i procent samt jämföra bråk och procent. Du kommer även att få öva att läsa av cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är. Du kommer även få träna på enklare kombinatorik.

Innehåll

Konkretisering av mål

I detta område kommer du att få möjlighet att öva

 • att avläsa procent i cirkeldiagram
 • hur bråk kan skrivas som procent
 • att en hel är 100 %, hälften är 50% och 25% är en fjärdedel
 • att procent är hundradelar
 • kombinatorik

Arbetssätt:

 • genomgångar
 • arbete i Matteborgen 5B
 • praktiska övningar
 • problemlösning i grupp övas vid separata tillfällen

 

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, muntligt samt skriftligt, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. 

Området avslutas med en skriftlig diagnos som bedömer din skriftliga matematiska förmåga

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: