Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B, kapitel 9 decimaltal

Skapad 2019-01-14 10:45 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 5 Matematik
I detta område i matematik kommer du att få träna de fyra räknesätten med decimaltal. Du kommer även att få öva på att avrunda decimaltal samt att avgöra om dina uträkningar är rimliga.

Innehåll

Konkretisering av mål

I detta område kommer du att få möjlighet att öva

 • att avrunda decimaltal till heltal
 • de fyra räknesätten addition, subtraktion, division och multiplikation med decimaltal
 • att dina uträkningar är rimliga.

Arbetssätt:

 • genomgångar
 • arbete i Matteborgen 5B
 • praktiska övningar
 • problemlösning i grupp övas vid separata tillfällen

 

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, muntligt samt skriftligt, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. 

Området avslutas med en skriftlig diagnos som bedömer din skriftliga matematiska förmåga

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: