👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kapitel 3 Geometri årskurs 8 NOH04C

Skapad 2019-01-14 10:45 i Nolhagaskolan Alingsås
Planering för avsnitt om heltal och decimaltal och de fyra räknesätten.
Grundskola 8 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matematiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder i dag definierades för över 2 000 år sedan i Euklides verk Elementa. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Arbetsområde:

Det här området handlar om hur man kan räkna ut area och omkrets hos en cirkel och du kommer att få lära känna konstanten Pi. Vi kommer att få arbeta i både två och tre dimensioner, för verkligheten är ju ofta tredimensionell. Om du har en låda, kommer du att kunna räkna ut både hur mycket kartong det går för att tillverka den och hur mycket lådan kan innehålla.

Konkreta mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna bestämma omkrets och area av alla olika former av tvådimensionella figurer, känna till vad de tredimensionella kropparna heter och veta hur man beräknar begränsningsarea och och volym.

Bedömning:
Jag kommer bedöma din förmåga att:

- använda begreppen på ett fungerande sätt och kunna bestämma och rita olika former av figurer och kroppar
- använda dig av formler för att beräkna radie, höjd, area eller volym
- använda dig av begrepp och metoder för att räkna ut omkrets, area och volym i olika typer av figurer och kroppar
- lösa problem där det handlar om geometriska figurer och kroppar och deras omkrets, area eller volym, gärna med hjälp av ekvationer
- göra redovisningar, som tydligt visar hur du har resonerat och beräknat, och som innehåller ledtexter och teckning av beräkningar

Undervisning:
Vi kommer att leta efter och mäta olika former i vardagslivet, vi har genomgångar och jobbar med uppgifter i boken och kanske kommer vi att hinna göra lite laborativa uppgifter där vi räknar och mäter volymen.


Viktiga begrepp:

Radie

Diameter

Omkrets

Area

π (=pi)

Cirkel

Cirkelsektor

Begränsningsyta

Mantelyta

Kroppar

Rätblock

Kub

Cylinder

Prisma

Pyramid

Kon

Klot

Basyta

Volym

Volymsenheter

Viktiga metoder:

Beräkna omkrets hos månghörningar och cirklar.

Beräkna area hos rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar och cirkelsektorer.

Beräkna begränsningsarean av rätblock, prisma, cylinder, pyramid, kon och klot.

Beräkna volym hos rätblock, prisma, cylinder, pyramid, kon och klot.

Enhetsomvandla mellan cm2, dm2, m2

Enhetsomvandla mellan cm3, dm3, m3 och ml, cl, dl och liter.

 

 

Uppgifter att arbeta med:

Avsnitt

Sida

Uppgift

Kommentar

3.1

90

1 - 9

Grundläggande nivå

 

90 - 91

10 - 17

Lite högre nivå

 

91

18 - 23

För den som vill högre

3.2

93 - 95

1 - 9

Grundläggande nivå

 

95 -  96

10 - 16

Lite högre nivå

 

96

17 - 20

För den som vill högre

 

    Inlämningsuppgift 

Arbetsblad om cirkelns area

För alla

3.3

100 - 101

1 – 9

Grundläggande nivå

 

101 - 102

10 - 15

Lite högre nivå

 

102

16 - 19, 21

För den som vill högre

3.4

106

1 - 8

Grundläggande

 

107

9 - 13

Lite högre nivå

 

107

14 - 16

För den som vill högre

 

Arbetsblad 3.3 + 3.4

 

För alla

3.5

109

1 - 10

Grundläggande

 

109 - 110

11 – 18

Lite högre nivå

 

110

19 - 22

För den som vill högre

3.6

112 - 113

1 – 7

Grundläggande

 

113

8 – 13

Lite högre nivå

 

113

14 - 16

För den som vill högre

3.7

116

1 - 8

Grundläggande

 

117

9 - 1

Lite högre nivå

 

117

15 - 17

För den som vill högre

3.8

119

1 - 6

Grundläggande

 

119

7 - 10

Lite högre nivå

 

119

11 - 14

För den som vill högre

 

Arbetsblad 3.5

 

 

Hemuppgifter:

v.  3 Jobba med uppgifterna i boken 30 min.
v. 5  Lär dig namnen på alla kroppar

v. 6  Leta kroppar i vardagen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9