👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-01-14 10:55 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Under några veckor kommer du att fördjupa dig i den del av järnåldern som idag kallas Vikingatiden. Du kommer att få fördjupa dig i vilka vikingarna egentligen var och varför de reste så mycket. Du kommer även att få kunskap om vad vikingarna hade för religion, vad runskrift egentligen är för något och vad det finns för spår från vikingatiden idag.
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap
Under de kommande veckorna kommer du att fördjupa dig i den del av järnåldern som idag kallas Vikingatiden. Du kommer att få lära dig i vilka vikingarna egentligen var och varför de reste så mycket. Du kommer även att få kunskap om vad runskrift egentligen är för något och vad det finns för spår från vikingatiden idag.

Innehåll

 

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • veta under vilken tidsperiod vikingatiden var.
 • förklara vad som är typiskt för vikingatiden.
 • berätta om hur det var att leva på vikingatiden.
 • berätta om vikingarnas resor.
 • se vilka spår vi kan se av vikingatiden idag.

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • se på filmer.
 • läsa och leta fakta i böcker och på internet.
 • Tillverka vikingasköldar
 • Markera ut färdvägar på världskartan som vikingarna tog på sina resor. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du:

 • har kunskap om under vilken tidsperiod vikingatiden var.
 • förklarar vad som är typiskt för vikingatiden.
 • berättar om hur det var att leva på vikingatiden.
 • berättar om vikingarnas resor och förklarar vart de reste, varför och hur de reste.
 • se och beskriva vilka spår vi kan se av vikingatiden idag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

Vikingatiden

 • Hi  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 6   Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du behöver stöd...
NIVÅ 1
Du kan berätta något om..
NIVÅ 2
Du är säker på att berätta och beskriva...
NIVÅ 3
Du är mycket säker på att berätta och beskriva med egna ord....
Vikingarnas resor
..när du ska berätta om vikingarnas resor.
...vikingarnas resor.
...om vikingarnas resor.
...om vikingarnas resor, du använder egna meningar och flera detaljer.
Vikingarna liv
..när du ska berätta om vikingarnas liv.
..något om vikingarnas liv.
...om vikingarnas liv.
...om vikingarnas liv, du använder egna meningar och flera detaljer.

Källor och spår från vikingatiden

 • Hi  A 6   Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  A 6   Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du behöver stöd...
NIVÅ 1
Du kan berätta något om..
NIVÅ 2
Du är säker på att berätta och beskriva...
NIVÅ 3
Du är mycket säker på att berätta och beskriva med egna ord....
Vad vi har för spår och källor från denna tid
..när du ska berätta om spår och källor från vikingatiden i vår tid.
..något om spår och källor från vikingatiden i vår tid.
...om spår och källor från vikingatiden i vår tid.
...om spår och källor från vikingatiden i vår tid, du använder egna meningar och flera detaljer.

Historiska begrepp

 • Hi  A 6   I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du behöver stöd...
NIVÅ 1
Du kan berätta något om..
NIVÅ 2
Du är säker på att berätta och beskriva...
NIVÅ 3
Du är mycket säker på att berätta och beskriva med egna ord....
Begrepp från vikingatiden
...för att kunna använda de historiska begreppen från vikingatiden.
...och använda något av de historiska begreppen från vikingatiden.
...och samtidigt använda flera historiska begrepp från vikingatiden.
...och samtidigt använda flera av de historiska begrepp på ett väl fungerande sätt i dina texter.