Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2019-01-14 11:01 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Kapitel 3: Tid, tabeller och diagram
Grundskola 4 Matematik
Matematiken har en flera tusen år lång historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till samhälls-utvecklingen. Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar dina möjligheter att delta i samhället och vara med och fatta kloka beslut.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner under vilka du har möjlighet att visa din muntliga förmåga. Vidare ska vi att arbeta i Matematikboken Alfa (kapitel 3) på olika nivåer. Vi kommer att genomföra laborationer då du kommer att få utveckla dina matematikkunskaper genom spel och praktiska övningar. 

Utvärdering

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Du kommer också att bedömas vid diagnostiska test och på prov efter avslutat arbetsområde.

Vi kommer att hålla på med arbetsområdet i cirka 5 veckor. När vi är klara ska du:

 • kunna olika enheter för tid
 • kunna räkna med tid
 • kunna skriva datum på olika sätt
 • kunna läsa av enkla tabeller
 • kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
 • kunna förklara begreppen analog, digital, timme, minut, sekund, kvart, dygn, år, skottår, månader, vecka, datum, tabell, stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram

Lycka till med dina matematikstudier!

Hälsningar       

Lotta  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: