Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/SvA- Boken om mig

Skapad 2019-01-14 11:10 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Arbete med Boken om mig
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva minst 5 kapitel i Mina memoarer - Boken om mig, se instruktioner i classroom.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Kunna göra en tilltalande layout för hand eller med dator. Till exempel välja bilder som hör ihop med texter.

Arbeta med skrivprocessen (planera ditt arbete, ta emot respons och ge respons och utifrån den förbättra texten).

Skriva korrekt (använda skrivregler). Använda ordböcker vid behov.

Kunna beskriva och berätta med inlevelse så att boken blir intressant att läsa.

Undervisningen

Du ska skriva en bok med minst 5 kapitel. Skriv kapitlen i den ordning du vill, men skriv ett utkast först. Bearbeta innehåll och språk innan du renskriver. Använd kompisar som bollplank. Lämna in för respons till läraren under arbetets gång. Skriv rent riktigt fint och illustrera med bilder och/eller fotografier. Förslag på kapitelrubriker har du fått av din lärare. Läxa ger du dig själv och kan bestå av att tänka ut och planera nästa kapitel, skriva rent, planera hur du ska använda bilder osv.

Bedömning

Matris finns till Boken om mig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Boken om mig

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Layout
Du har en enkel layout
Utvecklad layout. Bild och text passar bra ihop
Välutvecklad layout.
Skrivprocessen planering, respons
Du har grundläggande kunskaper om planering och har kunnat planera ditt arbete med en del hjälp. Du har på ett enkelt sätt förbättrat dina texter utifrån responsen.
Du har goda kunskaper om planering och har planerat ditt arbete självständigt. Du har utvecklat din text utifrån responsen.
Du har mycket goda kunskaper om planering och har planerat ditt arbete utmärkt. Du har på ett utmärkt sätt tagit till dig responsen så att dina texter är väl utvecklade.
Språk
Du kan skriva med viss språklig variation. Din text är förståelig fast den innehåller en del språkfel.
Du kan skriva med relativt god språklig variation. Du använder ett ganska korrekt språk.
Du kan skriva med god språklig variation. Du använder ett korrekt språk.
Beskriva och berätta
Du beskriver och berättar enkelt.
Dina berättelser och beskrivningar är väl utförda.
Du har välutvecklade och nyanserade beskrivningar och berättelser, som gör din text intressant att läsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: