👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolföreningarnas kemi - Organisk kemi åk 8 18/19

Skapad 2019-01-14 11:36 i Nolhagaskolan Alingsås
Planering för arbetet med kolföreningarna och dess användning och betydelse i vårt samhälle.
Grundskola 8 Kemi
Vad finns det för samband mellan någon som förbränner fett och en annan som eldar ris i skogen? Har det någon betydelse för samhället om jag går eller cyklar till skolan? Vad kan man göra för att för att bidra till en hållbar utveckling, så att ungdomar även i framtiden ska kunna leva på ett bra sätt.

Innehåll

Ämne: Kemi
Arbetsområde: Kolföreningarnas kemi - organisk kemi

Varför brinner vissa ämnen bättre? Är det bättre för miljön med elbil än bensinbil? Kan det finnas en molekyl i mig, som varit i en dinosaurie? Hur kan man ta bort en oljefläck?

Sådana här frågor och liknande kan du besvara när vi har jobbat färdigt med det här ämnesområdet.

Konkreta mål:

När vi är klara med detta ska du...
- känna till olika former av kol: diamant, grafit, amorft kol, fullerener och grafen
- veta vad som menas med organiska ämnen: ämnen som innehåller kol, och som finns i allt som är eller har varit levande
- veta vad som händer när organiska ämnen brinner ( = reaktionsformeln för förbränning ), både i luften och i kroppen.
- kunna namnen på de fyra första alkanerna, rita deras strukturformel och berätta om egenskaper och användningsområde hos dem.
- veta vad som menas med alkener och alkyner
- känna till olika slags bränslen och vad de använts till, hur och var man utvinner dem
- beskriva kolets kretslopp i naturen, både kortare och längre kedjor
- veta vad raffinering av råolja innebär och känna till destilleringsprocessen och vilka produkter som bildas
- känna till olika sorters alkoholer, deras användningsområden och strukturformler
- känna till vanliga organiska syror
- kunna ge exempel på olika estrar, förklara hur de bildas och beskriva vad de används till
- kunna berätta om ett ämnes egenskaper utifrån dess strukturformel
- veta vad som menas med "lika löser lika"

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- resonera runt frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och hur du använder fakta och beskriver konsekvenser

- genomföra laborationer, jämföra resultaten med frågeställningarna och hur väl du kopplar ihop resultaten med begrepp och teorier i dina slutsatser och hur väl du dokumenterar detta

- förklara och visa på samband när du använder dig av begrepp, modeller och teorier för att förklara hur olika organiska ämnen fungerar och reagerar

- beskriva hur bränslen och andra organiska kemikalier används i vardagen och hur väl du visar på samband när du beskriver energiomvandlingar och kolets kretslopp.

- underbygga dina resonemang runt människans användning av energi och naturresurser och hur dessa påverkar miljön och vilka åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med olika organiska ämnen genom att laborera med dem, att se filmer, att läsa texter och att söka information om dem på nätet, ha genomgångar och diskussionsfrågor.

Vi kommer att ha ett prov och två inlämningar: Instuderingsfrågorna och Alkohollaborationen med slutsatser.

Kunskapskrav:

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla/utvecklade/välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla/utvecklade/välutvecklade slutsatser med viss/relativt god/god koppling till kemiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven enkla/utvecklade/välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad,oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att beskriva och ge exempel/förklara och visa på samband inom dessa/förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag  med viss/relativt god/god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara/förhållandevis komplexa/komplexa kemiska samband och ger exempel på/förklarar och visar på samband/förklarar och generaliserar mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Dessutom för eleven enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på/visar på fördelar och begränsningar hos/visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor Bränslen

 • Laborationsrapport Matlaborationen

 • Inlämningsuppgift Organisk kemi åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9