👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik: ordklasser

Skapad 2019-01-14 11:39 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under de kommande veckorna arbetar vi med grammatik, närmare bestämt: våra 10 ordklasser. Förutom att grammatik är allmänbildande, är det även väsentligt att kunna om du vill bli riktigt bra på andra språk.

Innehåll

Grammatik – att få ett språk om språket!

Vårterminen åk 8

Vad är grammatik och varför ska du lära dig mer om det?

 

Ordet grammatik (språklära) kommer från grekiskan, där ordet gramma betyder bokstav/skrivtecken. Grammatik använder vi oss av för att tala om och förstå hur språket är uppbyggt. I svenskan får du ibland i din feedback följande tips: ”Skriv verben i samma tempus” eller ändra presens till preteritum/imperfekt. I engelskan kan en kommentar se ut så här: ”Efter ”did” ska verbet stå i infinitiv” eller ”Adverb görs genom att man lägger till –ly på adjektiven, t.ex. kindly”. Ni ska nu få lära er mer om grammatik så att DU ska få kunskap om dessa begrepp. Du ska alltså få ett ”Språk om språket”.

 
   



Centralt innehåll (Lgr 11):

Att lära dig språkets struktur med bl.a. ordklasser.

Mål:

Att du ska lära dig grundläggande grammatiska begrepp som du kan ha användning för i svenskan, engelskan samt i moderna språk.

Hur?

Lärarledda genomgångar, arbete i övningsbok, undersökande av  ordklasser i korta texter, laborerande med skrivande.

 

Hur visar du vad du lärt dig?

Vi kommer att ha ett mindre prov v. 7. Vad som ingår till detta prov ser du i ditt arbetshäfte.