Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och elektrokemi

Skapad 2019-01-14 11:47 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik Kemi
Per.syst. Elektrokemi Salter Bindningar

Innehåll

 

Ämne: Kemi

Årskurs: 9 VT 2019

 

Periodiska systemet, Bindningar, Salter och Elektrokemi

 

Syfte

 

          Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

          Genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

          Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

          Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

          Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt

          Olika faktorer som gör att material, t.ex. järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

          Systematiska undersökningar. Formulering av egna frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

          Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

           Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

          Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Konkreta mål för dig som elev

 

1.      Periodiska systemets indelning. s. 188-189

2.      Känna till hur joner bildas s. 190-191

3.      Känna till några vanliga salter och hur de är uppbyggda. S.192-193

4.      Känna till och ge exempel på olika bindningar. S. 194-197

5.      Förklara skillnaden mellan ädla och oädla metaller och spänningsserien s. 198-199

6.      Förklara vad ett galvaniskt element är. 200-201

7.      Ge exempel på batterityper och hur de fungerar s. 201 + extramaterial

8.      Förklara vad en bränslecell är s. 205

9.      Veta hur man skyddar järn från att rosta s. 202-203

10.  förklara elektrolys och ge exempel på när det används s. 204

11.  Analysmetoder för att påvisa olika joner s. 208-209

 

Bedömning

 

          Samtal och diskussioner

          Läsläxor

          Laborationsrapport

          Prov

Undervisning

          Genomgång

          Diskussion

          Film

          Laboration

          Träningshäfte

     

 

 

 

 

Vecka

Tisdag

Onsdag

Fredag

3

Laboration

 

 

4

Utv. samtal

 

Läsläxa s. 184-197

5

 

 

 

6

 

 

Läsläxa s. 198-205

7

 

Schemabryt

 

8

 

 

 

9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

10

 

 

Prov. S. 184-205 + laborationer

11

Lågfärger

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur:

Kemihäfte s. 183-205 + extra material (Stenciler och Powerpoint)

 

Begreppslista:

 


lättlösliga och svårlösliga salter

atom

jon

valenselektron

molekylbindning

metallbindning

strömkälla

pluspol (anod)

minuspol (katod)

oxidation

reduktion

kemisk reaktion

ädla metaller

oädla metaller

spänningsserien

galvaniskt element

batteri (brunsten, alkaliskt, bilbatteri m.fl.)

ackumulator

bränslecell

korrosion

elektrolys


 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: