Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andra språk åk 7

Skapad 2019-01-14 11:52 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
SKRIVREGLER: Under v.2- 10 ska du träna på att lära dig att använda skiljetecken( punkt, komma, frågetecken, utropstecken, kolon, citationstecken) textbindningar( t.ex.och, men, eller, eftersom , för att, därför att osv.) ,göra styckeindelningar av texter. Dessa kunskaper har du glädje av hela ditt liv och är viktiga när du ska skriva olika texter, t.ex. en insändare, en jobbansökan, en författarpresentation eller uppsats. Du ska även få visa att du behärskar detta genom att sätta ut olika skiljetecken/ textbindningsord i en text där dessa saknas. Därefter ska vi som inspiration läsa olika tidningsinsändare för att du sedan själv ska skriva en insändare. •Skillnader i skriftspråket beroende på vilken genre, i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Innehåll

         1. Syfte- Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?:

             Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig                     och kommunicera i tal och skrift.

            - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

           -  vara medveten om eventuella skillnader i meningsbyggnaden på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur                                       orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser eller textbindningsord.

             

 

         

        2. Centralt innehåll, vad ska du jobba med?

 

  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

 

     3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

  • Lärarledda lektionsgenomgångar, diverse övningar att träna på digitalt i Clio online enskilt eller/ och med kamrat.

    4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

  • Lärarledda lektionsgenomgångar, diverse övningar att träna på digitalt i Clio online enskilt eller/ och med kamrat. 


     5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

  • Eleverna ska redovisa sina förvärvade kunskaper genom att använda dem i en provtext. De ska dessutom lämna in en insändare för bedömning.   

 

       Kunskapskrav från Lgr11:

          Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9:

  • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla beskrivningar med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. 

 

          Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9:

  • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

          Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9:

  • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: