Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trulle och bokstäverna

Skapad 2019-01-14 12:19 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Tillsammans med Trulle arbetar vi och lär oss mer om bokstäver, hur de ser ut och låter. Vi lär oss mer om oss själva, våra namn, var vi bor och annat som barnen är intresserade av.

Innehåll

Genom vårt arbete med Trulle vill vi att barnen ska få kunskap om sig själva och sin identitet. Vi pratar om och arbetar på olika sätt med våra namn, adresser, bokstäver, ordens utseende och hur orden låter. Vi anser det är viktigt att barnen känner till sitt för och efternamn samt var de bor. En lärdom som är bra att ha med sig när man börjar skolan. Vi vill även att barnen ska ha förmågan att skriva sitt namn, för det ger en trygghet och stärker självkänslan inför skolstarten.

I vårt arbete vill vi väcka barnens nyfikenhet och vilja att lära sig mer om bokstäver, hur de ser ut och hur de låter. Vi vill även förmedla kunskap om kartor, geografi, matematik, avstånd, närmiljö och geometri i vårt arbete med var vi bor och våra adresser. Vi använder oss av olika tekniker, digitala verktyg, samarbetar, lär av och hjälper varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: