👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i NO

Skapad 2019-01-14 12:30 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Den här planeringen beskriver vad vi ska arbeta med i fysik, biologi och teknik den terminen. Provdatum finns med i planeringen. Planeringen är preliminär och kan ändras.

Innehåll

 

Terminsplanering VT 2019 NO ÅK 8

 

Fysik Elektricitet och energiförsörjning v 2- 5 (sid. 302 – 323, 218 – 246)

 

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

 • Energins flöde från solen och genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

 • Fysiska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

 • Prov v5

 

BIOLOGI Människan och sexualitet v 6-14 (sid. 228 – 300, 304 – 362, 366 – 393)

 

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

 • Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

 • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

 • Prov v 13

 

Teknik Tekniska konstruktioner och system. Energiförsörjning v 15-23

 

 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg

 • Internet och andra globala tekniska system.

 • Systemets fördelar, risker och sårbarhet.

 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system.

 • Prov v21