Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ TY 9 VT 2019 Die Berliner Mauer

Skapad 2019-01-14 12:37 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett arbete efter genomgång av 2:a Världskriget samt Efterkrigstiden. Arbetet inleddes med att klassen tidsreste tillbaka till Berlin år 1961. De "gick runt" i staden och plötsligt byggdes en mur upp (jag drog ett snöre genom rummet och ropade "Halt! Stehen bleiben"). Halva klassen befann sig i öst och halva i väst. Diskussioner kring flykt över Berlin och hur det var att bo i respektive del för att sen skriva ett brev till någon som bor på andra sidan muren.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Es ist Berlin, 13. August 1961. Die Mauer hat gerade die Stadt in zwei Teilen geteilt. Wie ist es in einer getrennten Stadt zu wohnen? Schreibt einen Brief an einen Freund/Eine Freundin auf der anderen Seite.

Innehåll

Efter att ha jobbat med Efterkrigstiden och sett dokumentärer om hur Berlinmuren kom att byggas, vill jag att du sätter dig in en berlinares situation under 60-70-talet. Hur var det att bo i en delad stad? Hur var det att inte längre kunna hälsa på en släkting som bodde i de västra delarna? Hur var vardagen i Östberlin? I Västberlin?

Skriv ett brev till en vän eller en släkting som bor på andra sidan.

Innan min bedömning av texten vill jag att du gör en självskattning om din text.

Du förbereder dig genom att leta fakta, titta på dokumentärer och gruppdiskussioner under vecka 3-5. Vecka 6 skriver du ett brev under lektionstid utifrån givna frågor. Hjälpmedel: ordbok, checklista, papper och penna. 

Uppgifter

  • Ein Brief schreiben

Matriser

M2
BÅ Tyska åk 9 VT 2017 Skriftligt arbete

Produktion

Förmågan att kommunicera skriftligt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språklig variation
Du använder ett enkelt ordförråd och meningar som är enkelt uppbyggda. Du skriver främst i presens och i jag-form.
Du använder ett till viss del varierat ordförråd och varierar dina meningar. Du skriver meningar i olika tempus och personer.
Du använder ett varierat ordförråd och varierar dina meningar. Till exempel använder du sambindande ord som weil, dann, dass för att utveckla meningarna, Du skriver meningar i olika tempus och personer.
Språklig korrekthet
Hur ord och fraser hänger samman för att bilda en flytande text
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar om din text.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av din text.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av din text.
Innehåll
Utvecklar stoffet
Du kommenterar i enkel form i enstaka händelser om hur det var i Berlin under delningen.
Du kommenterar i enkel form om hur det var i Berlin under delningen.
Du kommenterar översiktligt om hur det var i Berlin under delningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: