👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning

Skapad 2019-01-14 12:37 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Pedagogisk dokumentation kring inskolning

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Datum: VT-19 v 3 reviderad HT-19 v 36

 

Inskolning

 

Vad:
Vad ska vi göra?

 • Se över struktur/rutin vid vår inskolning

 

Varför ska vi göra detta?  

 • För att skapa trygghet för barn, vårdnadshavare och personal

 

Vad är vår nyfikenhetsfråga?

 • Känner vårdnadshavarna sig trygga när de lämnar sina barn?

 

Utmaning till barnen?

 • Barnen ska känna trygghet på avdelningen, med personal och andra barn

 

När:
Dag och tid eller under vilken period.

 • Under inskolningsperioden

 

Hur:
Hur ska vi genomföra aktiviteten?

 

 • Få barnet känna sig trygga med pedagoger och barngruppen;

 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan

 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan

 • Skapa en miljö så barnen kan känna sig delaktiga och självständiga

 • Att de lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dem

 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet.

 

Vi skickar ett välkomsthäfte hem till föräldrarna innan inskolningen börjar. I häftet anger vi datumet och tidpunkten när inskolningen ska påbörjas samt berättar om verksamheten och inskolningsprocessen. Under inskolningstidens början tar vi pedagoger reda på information om barnet, eventuella allergier, sovrutiner, intressen, mm.

Hur ska jag presentera det vi ska göra för barnen?

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna.

 • Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall skapa en med alla tre pedagoger.

 • Skapa en tydligt och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.

 • Dela upp barnen och även ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens inskolning. Där igenom få en naturlig kontakt mellan nya barnen och de befintliga barnen.

Hur ska vi visa materialet, platsen, leken, aktiviteten mm?

 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.

 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning (ungefär 1 månad efter).

 • Vi ger enkla instruktioner (anpassad efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs.

 • Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och förklara hur man gör.

 

Varför:
Vilket syfte och mål har vi med denna aktivitet?

 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna

 • En trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda och hörda

 • Trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och mål och pedagogerna.

 • Skapa trygghet både för de som inskolas och för de barn som redan är på avdelning.

 

Hur kopplar vi detta till läroplanen?
Arbetslaget ska

 • Ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integri

 

Uppföljning av inskolningen

Vi ordnar ett uppföljningssamtal med föräldrarna efter några veckor och reflekterar tillsammans med dem om vilken utveckling har barn genomgått,  var de positiva/negativa, hur påverkades rutinerna hemma samt tar emot önskemål om eventuella förändringar. Vi strävar efter att se barnen glada när de kommer till förskolan, kan rutinerna, visar intresse för kompisar och att de är sysselsatta med lek, lärande och kommunikation.