Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krokodilen utforskar vatten

Skapad 2019-01-14 12:56 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse och nyfikenhet av vatten i olika former. Utifrån detta kommer vi att utmana barnen i deras kunskaper samt, att erövra nya erfarenheter.

Innehåll

Nuläge

Vi har märkt att barnen har intresse för vatten inne och ute.

Barnen leker och utforskar vatten så fort de får tillfälle.

 

Mål

Genom att experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen vill vi ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring vatten i olika former.

Förmåga att iaktta, samtala och reflektera om vattnets betydelse och dess olika former.

 

Syfte

Vi utgår från ett intresse av vatten som vi uppmärksammat hos barnen.

 

Genomförande

 

Snö och is.

Flyta sjunka

Vatten virvlar.

Ånga / gas

Projicera vatten.

Vattnets rörelse.

Makey Makey - spela i vatten

Vatten och miljö

Böcker och film i ämnet.

Skapande, musik och sång. 

I början och slutet av projektet ställer vi frågor till barnen om vatten.

Förändra kuben för att passa till vatten projektet.

Detta projekt pågår så länge barnen har intresse.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar och reflekterar lärprocesserna genom foto, samtal och obsevationer samt i Unikum och på förskolan.

Ansvar

Pedagogerna på Krokodilen.

Uppföljning

Varje måndag reflekterar vi över föregående vecka och utifrån barnens intressen går vi vidare.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: