Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅKBRUK 9v2 ht 18

Skapad 2019-01-14 12:58 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska
Minoritetsspråk i Sverige

Innehåll

Syfte

Att utveckla kunskaper om svenska språket samt bekanta sig med de nordiska språken och de nationella minoritetsspråken.

Genomförande

Veckorna  42- 48 (preliminärt) arbetar vi med svensk språkhistoria, våra grannspråk, minoritetsspråk, dialekter med mera.

Ni ska arbeta i par eller individuellt och lämna in ett skriftlig arbete där ni med egna ord redogör för:

*Svenska språkets olika faser

*Våra minoritetsspråk (vilka de är, vad ett minoritetsspråk är per definition samt fakta om språken, var de talas och av vilka) 

*Nordiska språk (vilka de är, några typiska "drag"/intressanta fakta om varje, likheter/skillnader jämfört med svenskan)

*Indoeuropeiskan

*Dialekter

*Maktspråk, slang och "fult språk"

 

Skriv innehållsförteckning, tydlig källhänvisning, ha med illustrationer/bilder och gör också en framsida.

Ni ska också redovisa muntligt för klassen en av ovanstående punkter (som jag tilldelar) från vecka 49.

Kunskapskrav 

Svenska språket och närliggande språk (nr 13)

Muntliga redogörelser (12)

Kombinera text med estetiska uttrycksmedel (9)

Sammanställningar (8)

Söka och välja information (7)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Övergripande matris svenska - åk 7-9

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Språkkunskap och språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: