Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text - inlägg om att hjälpa andra

Skapad 2019-01-14 13:04 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Lär dig att diskutera och resonera skriftligt samt att referera och källhänvisa,

Innehåll

Se separat detaljplanering på teams. 

Uppgifter

  • Utredande text

Matriser

Sva
Utredande text - att hjälpa andra

E
C
A
Diskussion och referat
Eleven resonerar kring varför vi människor hjälper andra samt vilka negativa konsekvenser vår välvilja kan få. Eleven presenterar något från Lagerblads artikel. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant. Det som eleven presenterar från Lagerblads artikel är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till Lagerblads artikel.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Språk och stil
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är så tydligt att innehållet framgår. Stilen är delvis anpassad till texttypen, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig. Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: