Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag kan, jag vill och jag vågar - klä på mig själv

Skapad 2019-01-14 13:10 i Ängsbyns förskola Båstad
Förskola
Vi skapar medvetna strategier och målstyrda processer mot att barnen skall kunna och vilja klä på sig själva. Eftersom vi jobbar med entreprenöriellt lärande för yngre barn behöver vi fokusera på vardagssituationer. Utifrån våra ledord - Jag vill, jag kan, jag vågar.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Jag kan, jag vill och jag vågar - klä på mig själv

Jag vill jag kan jag vågar - klä på mig själv

Vi skapar medvetna strategier och målstyrda processer mot att barnen skall kunna och vilja klä på sig själva. Eftersom vi jobbar med entreprenöriellt lärande för yngre barn behöver vi fokusera på vardagssituationer. Utifrån våra ledord - Jag vill, jag kan, jag vågar.
 • Lpfö98 Rev. 2016   utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016   ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016   upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016   ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016   ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016   utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016   utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016   ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
Vilket läroplansmål vill jag arbeta med?
Vad innebär det att barnen ska få förutsättningar att lära?
Var är vi nu?
Hur kan jag skapa konkreta förutsättningar för att lärande skall ske? Vad är våra strategier?
Den här vetenskapliga grunden utgår vi ifrån:
Sheridan & Williams (2018) Undervisning i förskolan - en kunskapsöversikt. Skolverket
De yngre barnen
Se ovan
Att barnen ska ha viljan och lusten att klä på sig själva efter sin egen förmåga. Vilka är mina kläder och vilka är de olika klädesplaggen?
De yngre barnen i gruppen behöver stort stöd när de klär på sig. Däremot har de ofta lusten. Barnen behöver stöd med vad de olika klädesplaggen heter.
Slussningsmetod i hallen, tre till fyra barn och en pedagog. Vi sätter tillsammans med barnen upp bilder med både namn och TAKK och benämner med ord samt tecken vid påklädning. Vi uppmuntrar barnen och stöttar dem till att ta av sig och klä på sin sina egna kläder och blöjor, med stöd från oss pedagoger, vid blöjbyten. Barnen uppmuntras att slänga sina egna blöjor i papperskorgen.
De äldre barnen
Se ovan
Att barnen ska ha lusten, viljan och förmågan att klä på sig själva. Vilka kläder är mina och vad behöver jag ha på mig idag?
De äldre barnen kan, i viss mån, klä på sig själva. Vi behöver däremot uppmuntra barnen och stärka barnens självtillit i påklädningssituationer.
Slussningsmetod i hallen, tre till fyra barn och en pedagog.Underlätta barnens påklädning genom att kläderna är lätt åskådliga samt relevanta utifrån väder. Vi diskuterar tillsammans med barnen vilket väder det är ute och vilka kläder vi behöver. Utifrån detta sätter vi tillsammans med barnen upp bilder med både namn och TAKK och benämner med ord samt tecken vid påklädningen. Underlätta barnens påklädning genom att kläderna är lätt åskådliga samt relevanta utifrån väder. Uppmuntra att hjälpa varandra och att visa varandra hur man kan göra. De äldre barnen med blöja får, med stöttning, bytas sina egna blöjor.

Utvärdering och Analys - Progression

Vilket läroplansmål vill jag arbeta med?
Vad innebär det att barnen ska få förutsättningar att lära?
Var är vi nu?
Hur kan jag skapa konkreta förutsättningar för att lärande skall ske? Vad är våra strategier?
Den här vetenskapliga grunden utgår vi ifrån:
Sheridan & Williams (2018) Undervisning i förskolan - en kunskapsöversikt. Skolverket
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: