Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love and friendship vt 19 year 8 English

Skapad 2019-01-14 13:13 i Torpskolan Lerum
Theme about love and friendship
Grundskola 8 Engelska
There are a lot of interesting topics to talk about when it comes to love and friendship - so let´s discuss!

Innehåll

Syfte

Utveckla din förmåga att använda målspråket i olika situationer och sammanhang

Undervisning - vad skall göras och hur?

 

 • Vi utgår från kapitlet Love and Friendship i Good Stuff Gold/ Tough Stuff (läsning av texter samt några av de tillhörande uppgifterna, glosläxor samt hörövning och samtalsfraser). 
 • Vi översätter en sångtext kring temat
 • Ordförråd;  du arbetar aktivt med att utöka ditt ordförråd och visa det genom att du aktivt använder ord/uttryck vi jobbar med i din egen produktion.
 • Diskussioner; du deltar i övningssamtal i grupp och tar till dig feedback från kamrater och lärare under arbetets gång och visar detta genom att göra en självbedömning i utvecklingsmatrisen i unikum (se nedan). 

 

 

Bedömning - vad bedöms och hur bedöms det?

Uppgift; Ni kommer i mindre grupp genomföra en muntlig diskussion. Utifrån temat väljer var och en en diskussionsfråga/påstående som gruppen diskuterar.

Bedömning av den muntliga förmågan görs i tre steg (av uppgiften ovan)

1. Kamratbedömning av muntlig konversationsövning-  görs med hjälp av utvecklingsmatris (se nedan)

2. Självbedömning i unikum i utvecklingsmatrisen nedan (med hjälp av lärare)

3. Slutgiltig bedömning av muntlig konversation av lärare i bedömningsmatris.

 

 

 

Uppgifter

 • record a verbal conversation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Utvecklingsmatris - engelsk muntlig interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga - strategier
Du försöker delta i samtalet genom att svara kortfattat på någon/någrafrågor.
Du deltar i samtalet genom att svara kortfattat på frågor och ställer någon/några egna frågor.
Du är aktiv i samtalet genom att svara utförligt på frågor och ställa egna frågor.
Du är mycket aktiv i samtalet genom att svara utförligt på frågor och ställa egna frågor. Du tar ansvar för samtalet genom att utveckla det och fördjupa tankar och åsikter som förs fram.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar de flesta orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt och i huvudsak korrekt språk.
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Nya ord/uttryck
Du använder olika ord/uttryck men visar inte att du kan använda dig av de ord/uttryck som vi jobbat med.
Du visar att du kan använda några av de ord/uttryck som vi jobbat med.
Du visar att du kan använda flera av de ord/uttryck som vi jobbat med.
Du visar att du kan använda många av de ord/uttryck som vi jobbat med.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina texter.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.

En
Bedömningsmatris- engelsk muntlig interaktion (delar av kunskapskraven)

Tala

Kunskapskrav: E
Kunskapskrav: C
Kunskapskrav: A
Muntlig interaktion
Den språkliga förmågan
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig tydligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig tydligt med visst flyt och anpassat till syfte mottagare och situation.
Strategier
Hur du deltar i samtalet.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: