Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventions

Skapad 2019-01-14 13:14 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vilka är världens topp tio viktigaste uppfinningar? Vem har uppfunnit dessa och vilken betydelse har de haft för vårt samhälle?

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla förmågan att samtala om texter och olika slags uppfinningar. Du ska också utveckla förmågan att uttrycka dig mer korrekt i skrift samt förbättra din läsförståelse. 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om uppfinnare och uppfinningar och hur vi påverkas av dem i vårt dagliga liv.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du läsa och lyssna på texter, titta på film, ha samtal i smågrupper och helklass, arbeta med grammatikuppgifter och öva ord.

Redovisning

Du visar vad du kan genom att delta aktivt i de samtal, diskussioner och uppgifter vi arbetar med i klassrummet. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt projekt och en muntlig redovisning av projektet med hjälp av ett bildspel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningen gäller engelska: Inventions

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Engelska
Förmågan att förstå talad engelska
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att förstå skriven engelska
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Förmågan att samtala
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation muntligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: