Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2019-01-14 13:14 i Särskolan Sjöbo
Idrott och hälsa där både kropp och knopp får arbeta, både i idrottshallen, i simhallen eller utomhus i vår närmiljö.
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa där både kropp och knopp får arbeta, både i idrottshallen, i simhallen eller utomhus i vår närmiljö.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

Utifrån förmågecirkeln ska vi arbeta med

ansvar, kommunikation, samarbete, kreativitet och reflektion

 

Undervisning (se centralt innehåll)

Arbetssätt

Under våra idrottslektioner får du träna din rörelseförmåga och motoriska grundformer genom många olika slags fysiska aktiviteter som t.ex. hinderbanor, redskapsgymnastik, lekar, bollövningar, bollspel, styrke-, kondition- och rörlighetsträning, friidrott, dans och rörelse till musik samt bad och simning.  Vi har idrottsdagar utomhus så som t.ex. orientering och friidrott samt dagar i skogen där vi lagar mat eller bygger vindskydd. I samspel med andra elever tränar du din förmåga att samarbeta och visa hänsyn och vid varje ny aktivitet tränas du i din förmåga att ta emot och följa instruktioner och nya regler. 

Vi provar på många olika slags aktiviteter både inom- och utomhus. Du tränas i att ta ansvar för din hygien genom att vi alltid duschar efter våra idrottslektioner. Genom inslag av teori under idrottslektioner och idrottsdagar får du kunskaper om: fysisk aktivitet kopplat till hälsa och livsstil, kostens betydelse, förebyggande av skador och agerande vid olika nödsituationer.

Under våra idrottslektioner och friluftsaktiviteter utomhus leker och rör vi oss i olika utemiljöer. 

Vi jobbar med att skapa rutiner under våra idrottslektioner för att undervisningen ska bli en lustfylld, rörelseglad och utvecklande stund för alla. Målet är att du ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra ditt bästa utifrån dina egna förutsättningar.

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

Bedömning

 • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget, på land och i vatten.
 • Din förmåga att röra dig med god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.
 • Din förmåga att ta emot och följa instruktioner och regler, anpassade för dig och dina förutsättningar.
 • Din förmåga att utföra dans och rörelseprogram till musik med takt och rytm.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  GrSär lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  GrSär lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  GrSär lgr11
 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  GrSär lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  GrSär lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
  IDH  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  IDH  7-9
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  IDH  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  IDH  7-9
 • Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
  IDH  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  IDH  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  IDH  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  IDH  7-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  IDH  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  IDH  7-9
 • Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
  IDH  7-9
 • Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras.
  IDH  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  IDH  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  IDH  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: