Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ TY 8 VT 2019 Unterwegs

Skapad 2019-01-14 13:23 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Kapitel 1 Bienvenue Per Kapitel 2 Vol à destination de Lyon
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta kapitel arbetar du med ord och uttryck som handlar om resande och att beställa hotellrum. Du lär dig också att böja starka verb i perfekt.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen

Under detta arbetsområde kommer jag framför allt att bedöma:

din förmåga att kommunicera i tal - i rollspelet när ni skall köpa/sälja biljetter 

din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk - hörförståelseövningar

din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika texter -  tidtabell, berättande text, e-post, informationstexter mm.

din förmåga att förstå och tillämpa grammatiska regler - böja starka verb i presens, böja starka verb i perfekt och att använda hjälpverben haben och sein i perfekt i övningar och läxförhör

din förmåga att formulera dig i skrift - i mejlet du skriver till ett hotell för att reservera ett rum samt när du skriver om en dag i ditt liv.

Efter avslutat arbetsområde kommer du att kunna: 

 • hitta information
 • reservera rum på hotell
 • köpa tågbiljett
 • läsa en tidtabell
 • skriva och berätta vad du gör under en dag
 • förstå och tillämpa den grammatik vi arbetar med:
  • böja starka verb i presens
  • böja starka verb i perfekt
  • använda hjälpverben haben och sein i perfekt

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

 • Vi jobbar med läroboken Alles Deutsch 8, kapitel 2 Unterwegs s. 16-27 i textboken och kapitel 2 s. 24-47 i övningsboken.
 • Vi läser och lyssnar på texter.
 • Vi jobbar med ord, uttryck och hela meningar. I övningsboken finns olika uppgifter där ni tränar in uttryck och grammatiska moment.
 • Vi tränar också hörförståelse genom att göra olika hörövningar.
 • Vi övar den skriftliga förmågan i olika skrivövningar.
 • Ni jobbar ibland enskilt och ibland i par.
 • Även annat material kommer att användas.

Bedömning och utvärdering

Vi kommer att ha såväl skriftliga som muntliga bedömningar samt öva hör- och läsförståelse. 

Ni utvärderar er arbetsinsats genom att skriva ner era reflektioner efter avslutat arbetsområde.
.

Veckoplanering samt uppgifter kommer snart att läggas till i planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk

Ej godkänd nivå
Lägre nivå
Högre nivå
Formulera sig muntligt
.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: