Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2019-01-14 13:26 i Vigelsjögårds förskola Norrtälje
Utifrån barnens intresse har vi beslutat att vårt Guldkorn är bokstäver.
Förskola
Barnen är just nu väldigt intresserade av bokstäver och det vill vi utmana dem vidare i.

Innehåll

Nuläge 

Vi har sett att barnen är väldigt intresserade av bokstäver i sin vardag. De har visat stort intresse för sin bokstav. En del av barnen börjar skriva sitt eget namn. Vi såg även ett intresse av bokstäver då vi intervjuade barnen inför utvecklingssamtalen.

Vad ska utvecklas?

Vi vill utmana barnen vidare i detta. Vi vill att barnen ska känna igen sina bokstäver och sina familjemedlemmars bokstäver. Vi vill också att barnen ska få början till förståelse att bokstäverna bildar ett skriftspråk som är till för att kommunicera.

Hur ska det gå till? 

Vi erbjuder en tillgänglig och inbjudande miljö med fokus på bokstäver. Vi synliggör alfabetet på olika platser i vår miljö. Vi uppmanar barnen att skriva sina namn. Barnen kommer själva på att skriva namnen med olika material, här måste vi också vara uppmärksamma och anamma det. 

När ska det göras? 

Dels kommer vi att arbeta planerat med det en del när vi har grupper. Barnen ser bokstäver överallt, så vi arbetar med det hela tiden.

Av vem? 

Av alla oss pedagoger som arbetar på övervåningen, men när barnen tar initiativ så är det den personal som är där som får uppmuntra och arbeta med detta.

Hur ska den förväntade utvecklingen synliggöras? 

Vi kommer att dokumentera i barnens lärloggar på unikum. Vi  dokumenterar utvecklingen i verksamheten.

Vi vill göra barnen delaktiga i deras dokumentation, genom att de får ta del av deras lärloggar och att väggen är synlig för dem.  

Genomförande

Vi kommer att fortsätta att arbeta med digitala verktyg som blueboten. Man kan spela olika boksavsspel med hjälp av blueboten, vi har även köpt in nya spel som rim och ramsor, samt böcker!

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: