Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan, centrala nervsystemet och nervcellen

Skapad 2019-01-14 13:29 i Almunge skola Uppsala
Hjärnan är vår "chef" och det är därför viktigt att ha en förståelse för vad som händer i den, centrala nervsystemet (CNS) och nervcellen. Vi kommer också jobba med hur hjärnan utvecklas och hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
Grundskola 9 Biologi
När du har arbetat med detta spännande område ska du kunna: beskriva hjärnans uppbyggnad och funktion samt hur det viktiga nervsystemet fungerar. Du ska också känna till några sjukdomar och hur dessa kan förebyggas och behandlas.

Innehåll

Syfte

Få en förståelse för hur hjärnan är uppbyggd och vilka funktioner de olika delarna har.

Förstå vad som påverkar hjärnan, sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Arbetssätt

Gruppuppgifter

Gruppdiskussioner

Genomgångar

Arbete med Instuderingsuppgifter

Filmer 

Några undersökningar med fokus på våra sinnen

Några begrepp

Ord: Nervcell, dendrit, axon, myelin, synaps, lillhjärna, storhjärna, hjärnstam, reptil hjärnan mm


Bedömning

Arbete med träningsfrågor, diskussioner i helklass , muntliga redovisningar och  ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
    Bi  7-9
  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
    Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi - människokroppen

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: