Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik i vår tid

Skapad 2019-01-14 13:39 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ni skall nu möta beståndsdelarna som gör dig så unik och skiljer dig från mängden.
Grundskola 9 Biologi
Avel är inte på något sätt nytt för oss. I mer än 10 000 år har människosläktet sysslat med avel av växter och djur. Vi har selekterat ut de egenskaper hos djur och växter runt omkring oss som vi tycker om, och premierat dessa egenskaper i organismens förökning. Nu är det dags för dig att ta ställning. För oavsett vad du tycker är tekniken redan här.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att du skall få möjlighet att utveckla


Övergripande

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Övriga mål
* Kunna använda fakta och kunskaper för att dra slutsatser.
* kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, och ekologisk hållbarhet.

Arbetssätt

v.3 Genomgång grunder.

v.4 Genomgång och examination "granska och kommunicera".

v.5 DNA analys med elektrofores laboration. 

v.6 Slutprov "samband som rör människokroppen"

 

 

Bedömningen är i tre delar.

1. Laboration - Du skall kunna följa en instruktion och genomföra en mer komplex uppgift i laboration.

2. Kunna förstå begrepp och teorier kring genetiken.

3. Kunna granska information som berör genetik samt ta ställning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik i vår tid

F
E
C
A
Undersökningar, frågeställning & planeringar
Biologi & kemi
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Biologi & kemi
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Samband som rör människokroppen
Biologi
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Granska, kommunicera och ta ställning
Biologi
Eleven: Tar ställning med enkel motivering För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med utvecklad motivering. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Skapar utvecklad redovisning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med välutvecklad motivering. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: