👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Canada

Skapad 2019-01-14 13:45 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Engelska

Innehåll

Kursplan i engelska

Mål att sträva mot:

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven:

-utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift

-utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter

-utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra

Arbetssätt och undervisning

Eleverna får söka information om Kanada. De jobbar i grupp eller enskilt, tar ut det viktigaste och skriver en reseplanering som omfattar en vecka. Detta resulterar i en skriftlig redovisning av Kanada i form av en reseskildring/planering som lämnas in till mig i Classroom. Klassen ska sedan få redovisa sina reseskildringar inför klassen med hjälp av presentationerna som de också ska göra.

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Matriser

En
Engelska år 7-9, Skrivförmåga

Skrivförmåga

Struktur
Textens meningar hänger ihop med varandra.
Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang.
Texten har en god struktur både inom och mellan stycken.
Ordförråd
Använder ett engelskt ord- och frasförråd så att en engelsktalande person förstår.
Använder ett varierat ord- och frasförråd använder t.ex. adjektiv och adverb.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd.
Flyt
Texten består av fullständiga meningar. Engelsk ordföljd används oftast.
Inom ett stycke hänger meningarna ihop med varandra. Engelsk ordföljd används konsekvent.
Texten består av både långa och korta meningar som hänger ihop med varandra.
Använda grammatik
Gör vissa grammatiska fel men de hindrar inte en engelsktalande person att förstå.
Böjer verb i olika tempus. Behärskar adjektivböjning och använder rätt pronomen.
Skriver i princip grammatiskt korrekt.