Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och experiment

Skapad 2019-01-14 13:50 i Elmsta förskola Norrtälje
Förskola
Vad är teknik? Hur kan teknik fungera? Finns det olika sorters teknik? Vi undersöker och utforskar. Vad för enkla experiment kan vi göra?

Innehåll

Vad finns det för enkel teknik i vardagen? Vad tror barnen teknik är? Vad använder man teknik till? Vi vill undersöka och utforska olika saker på olika sätt. Se att det finns teknik närmare än vad vi tror, t.ex kniv, gaffel och sked, varför har vi de verktygen? Hur funderar de? Kan vi använda dom till något de egentligen inte är tänkta för? Finns det andra verktyg som liknar det vi äter med? En såg? En högaffel? Pensel som vi målar med, en sopborste som vi sopar med., är dom olika eller lika? Hur fungerar egentligen en sax? Det finns mycket teknik att utforska! Vi vill också göra lite olika experiment för att undersöka fysikaliska fenomen och kemiska processer.

Uppgifter

 • Salt och svartpeppar

 • Sockerkristaller

 • Isägg

 • Snö

 • Frysa in

 • Friktion

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: