👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar Utveckling

Skapad 2019-01-14 13:52 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola F
Vi bor på en planet som frikostigt delar med sig av sina fantastiska naturresurser. Vi tar för oss av dessa naturrikedomar som skulle kunna räcka till ett behagligt liv för alla människor på jorden. Det bästa vore om vi bara utnyttjar så mycket resurser att naturen hinner förnya sig. Då skulle vi få en hållbar utveckling. Det är ingen överdrift att säga att ett sådant balanserat samarbete med naturen är smart. Men är vi människor smarta? Vi förstår säkert att ett levnadssätt i harmoni med naturen skulle vara bra, men vår girighet och makthunger rubbar denna balans. I detta ämnesområde ska du få fördjupa dig i något ämne som rör Miljö och Livsstil i hkk, och ta reda på vad du/vi kan göra för att göra våra levnadsvanor mer hållbara. "Ingen kan göra Allt, men Alla kan göra något och Allt räknas". Du kan göra skillnad.

Innehåll

Elevplanering Årskurs 9 i hem- och konsumentkunskap

Ämnesområde:Miljö och Livsstil

 

Hållbar Utveckling

 

 

Att någonting är hållbart innebär att något håller och inte går sönder. Ofta hör man tala om begreppet "hållbar utveckling". En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. En hållbar utveckling innefattar en social, en ekonomisk och en ekologisk dimension där alla är ömsesidigt beroende av varandra.
1 . Förväntat resultat

 

Efter avslutat ämnesområde ska du kunna förklara vad begreppet “hållbar utveckling” är utifrån olika val och handlingar vi människor kan göra i vår vardag. Du ska kunna förklara begreppet “hållbar utveckling” utifrån olika perspektiv såsom social, ekonomisk och ekologisk utveckling och ge exempel på dessa. (HEM-Hälsa, Ekonomi, Miljö). Vad är det som styr våra miljöval?
Centralt innehåll:

  • Hur kan man hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet?

  • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

  • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

 

2 .  Examinationsuppgifter

 

Valfritt fördjupningsområde och redovisningssätt.

 

Exempel på fördjupningsområden: klimat och energi, matsvinn, globala miljö- målen, konsumtion,sopor och återvinning eller eget förslag.

       

 

Exempel på redovisning: powerpoint, blogg, instagramkonto, musikvideo, affisch (collage), folder/broschyr, hemsida eller eget förslag.
3 . Bedömning

 

Checklista (saker som du behöver ha med i ditt/ert arbete)

 

* Namn/rubrik på ert tema.

* Beskrivning/förklaring av ert tema.

* Vad och hur kan man göra? Varför ska man göra

det? Vad vinner vi människor på det/eller miljön?

* Fördelar/nackdelar med ert förslag.

* Sammanfattning.

* Källor på var du hämtar din fakta, bilder eller

annan information till ert arbete.

* Namn på er som gjort arbetet.Frågor att kunna besvara efter avslutat ämnesområde:

 

  • Hur kan du genom hållbara levnadsvanor påverka din livssituation?

  • Hur kan du på ett enkelt sätt i vardagen bli en mer medveten konsument och även göra val där du bidrar till en mer hållbar levnadsstandard?Detta bedöms:

  • Gruppdiskussioner kring hållbara levnadsvanor.

  • Enskild eller gruppvis presentation där ni på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt kan presentera hur man i vardagen kan bidra med en mer hållbar livsstil.

 

Kunskapskrav:

 

  • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

  • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

  • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
4 . Undervisning

 

Undervisningen kommer att innehålla följande:

 

* Genomgångar av vad hållbar utveckling betyder i praktiken. Detta görs genom  olika videoklipp, filmer, länkar som kommer att åskådliggöra vad begreppet hållbar utveckling innebär i verkligheten.

 

*  Egna studier och faktasökande i deras val av fördjupningsarbete.

 

* Fortlöpande gemensamma diskussioner och resonemang kring hållbar utveckling.

 

* Gamla elevexempel/arbeten för att förtydliga hur ett arbete kan se ut. Och för att få inspiration.

 

* Vi kommer i första hand utgå ifrån hemsidan www.globalamalen.se för att hitta fakta och inspiration.