Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser

Skapad 2019-01-14 13:54 i Förslövs skola F-9 Båstad
Att skriva berättelser/sagor
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer att lyssna på berättelser, analysera berättelser och slutligen skriva egna. Vi kommer också läsa våra berättelser för varandra och ge feedback.

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta utifrån Sagomattan som är ett SVT- program där sagoberättande och sagoskrivande görs utifrån en mall som består av huvudperson, problem, hjälpare, lösning och slut. Vi kommer att titta på avsnitt och analysera de sagor vi möter där utifrån mallen. Ibland kommer vi att arbeta enskilt och ibland i grupp. När vi tränat och känner att vi behärskar mallen kommer vi börja skriva egna sagor som vi kompisbedömer och därefter förbättrar ytterligare. Vi kommer också att presentera våra sagor i klassen.

Dina mål

När du har arbetat med det här ska du kunna

 • skriva läsligt
 • skriva en berättelse utifrån mallen
 • använda punkt och stor bokstav i dina meningar
 • berätta något som är bra och vad som kan bli bättre i din egen och en kompis berättelse
 • måla en bild som passar till texten

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att

 • skriva läsligt
 • skriva en berättelse med inledning, handling och avslut
 • använda stor bokstav, mellanrum och punkt i dina meningar
 • att ge omdöme om din egen och andras texter

Arbetssätt

 • titta på TV-programmet Sagomattan
 • skriva berättelser tillsammans och enskilt
 • läsa för varandra
 • kompisbedöma varandra
 • redovisa inför klassen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: